Yönetim

Hasan Hüseyin KOÇ Erdoğan KARADAĞ   Fatih Aydın              M.Kaya ÇAKIRTAŞ 
       
Başkan As Başkan Başkan Vekili Genel Sekreter - Resmi
Resmiş İşler ve Protokol
Sorumlusu
       
Mehmet PERVİZ Abdullah CENİKLİ Nurettin ÖZDEMİR Muharrem GÜRSES
       
Baş. Y.İdari ve Mali
İşler Sor. - Mahsup
Futbol Şube Sor. Baş. Y-Dış İşler Sor. Baş. Y-Dış İşler Sor.
       
Şükrü UZUNOĞLU Hüseyin ŞANLI İlyas ELİK Feyzullah TÜRKER
       
Baş. Y. Sağlık İşi 
Reklam ve Organiz.
Sor.
Başkan Y. Reklam ve 
Organizasyon Sor.
Başkan Y.Yapı Tesis
İnş. Pro. Ulaşt. ve 
Koordinasyon Sor.
Başkan Yardımcısı
       
Sezai MANDAL Oktay KIZILKAYA Ali ERASLAN Ahmet AKCAN
       
Baş. Y. İdari İşi ve
Mali İşler Sor.
Baş. Y. Basın ve Söz.
Altyapı Sorumlusu
Baş. Y. Alt Yapı Sor. Baş. Y. Yapı - Tesis İnş.
Proje Sorumlusu
       
İbrahim GÜNEY      
       
Tesis ve Taraftar Sor.